REGISTRACE

ON-LINE OBJEDNÁVKA

ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ

TVORBA WWW

INTERAKTIVNÍ HRY
GRAFIKA
ANIMACE
CD ROM PREZENTACE
INTERNETOVÉ ANIMACE
UŽITEČNÉ ODKAZY
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


                                                                                                                   
      
 UŽITEČNÉ ODKAZY

     _______________________________________________________________
 
          Telefonní spojení pro zadání registrace a inzerátů: + 420 608 849 594,
                                    e-mail: registr.registrace@seznam.cz

 

 ARES
 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
 
 OBCHODNÍ REJSTŘÍK
 

 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index
 
 KATASTR NEMOVITOSTÍ

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx?navrat=VyberParcelu.aspx
 
 OBCHODNÍ VĚSTNÍK
 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/2803
 
 VZORY VŠECH SMLUV 2008
 

 

http://www.masystem.cz/index.php?page=seznam
 
 DANĚ A CLA

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs
/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&redirectionDate=20110315
 REGISTR PLÁTCŮ DPH


 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
lang.dofromWhichPage
=vieshome&selectedLanguage=CS

 
Portál Odkaz
Ministerstvo financí ČR Homepage
  Celní správa-aktuality
  Dotace ze státního rozpočtu
  Česká daňová správa
  Elektronické podání
  D-pokyny
  Finanční zpravodaj
  Metodika v oblasti DPH
  Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění
  Pokyny ke smlouvám o ZDZ
  Cestovní náhrady - zahraničí
Ministerstvo práce a soc. věcí Cestovní náhrady - tuzemsko
Český statistický úřad Homepage
Justice Obchodní rejstřík, znalci, firmy v úpadku
  Obchodný register SK
Česká národní banka Kurzy, sazby…
Portál veřejné správy ČR Homepage
Česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení
Všeobecná zdravotní pojišťovna Zdravotní pojištění
Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění v EU
Středisko cenných papíru Homepage
Národní účetní rada Interpretace k účetním problémům
Verlag Dashöfer Daně, účetnictví
EPRAVO Právní aktuality
PROFIPRAVO Judikatura, Publicistika a Praktické informace
Sbírka zákonu Zákony, mezinárodní smlouvy
Parlament ČR Poslanecká sněmovna
  Senát
Ministerstvo prům. a obchodu Podpora podnikání
Advokáti Seznam
Auditoři KA ČR
Daňoví poradci KDP
Brno Homepage
  Cenová mapa
EU Portál Evropské unie
EU-TARIC Celní sazebník
EU - DIČ VIES-databáze DIČ
Portál pro podnikání a export Informace
Hospodářská komora Homepage
Euroskop Vše o Evropské unii

 __________
______________________________________________________

Po zaplacení ceny inzerce  na účet 35-4642570257/0100, var. symbol 608849594, bude Váš
inzerát ihned vložen.
Podrobnější informace získáte na telefonním čísle +420 608 849 594.
   Copyright ©2007 REGISTRACE